Tarieven

Consult                                      € 57,50
Consult kind t/m 12 jaar      € 37,50
De prijzen zijn inclusief btw.

Verzetten/afzeggen van afspraken minimaal 24 uur van te voren. Wordt de afspraak binnen 24 uur afgezegd of verzet dan wordt de volledige consultprijs in rekening gebracht.

De behandelingen worden door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed. Het is altijd verstandig om dit even bij je eigen zorgverzekeraar na te vragen. Vermeld hierbij dat het gaat om een natuurgeneeskundig consult bij een BATC zorgverlener.
Controleer tijdig de wijzigingen in vergoedingen Alternatieve Geneeswijzen bij uw zorgverzekeraar. Het pakket wordt in november bekend gemaakt. U kan alleen op het eind van het jaar overstappen, regel dit tijdig.

ALGEMEEN
De behandelingen zijn geen vervanging van een bezoek aan een (huis)arts. Bezoek voor uw klachten altijd een reguliere arts. De behandelingen zijn ondersteunend of aanvullend aan de behandelingen door uw regulier arts.

Alles wat besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.

U hoeft zich niet te ontkleden!

Verwacht niet dat al uw klachten verdwenen zijn na 1 behandeling, er zijn vaak meerdere behandelingen nodig om resultaat te bereiken.
De klachten zijn meestal ook niet in 1 keer ontstaan.

Van de behandelingen wordt een persoonlijk dossier bijgehouden. U hebt recht van inzage indien gewenst.

Voor de klachtenregeling aangesloten bij de CAM Coöperatie, www.camcoop.nl .

Uw privacy vinden we belangrijk en daarom hebben we diverse maatregelen genomen om uw privacy te bewaken. Hoe we dit doen kunt u lezen in de privacyverklaring, die op te vragen is via het contactformulier.